Υπουργείο Δικαιοσύνης

Γεν. Δν/ση Νομοθετικού Συντονισμού ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 96 - ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 2131307308


ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ (Γ. Δ/ντής)

ΔΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - Τηλ.: 2131307306 - ΝΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (Δ/ντής)

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ - Τηλ.: 2131307310 - ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ (Προϊστάμενος)

ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - Τηλ.: 2131307591 - ΦΛΕΓΓΑ ΕΥΤΑΞΙΑ (Προϊστάμενος)

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ - Τηλ.: 2131307042 - Fax.: 2131307428 - ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Προϊστάμενος)

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - Τηλ.: 2131307307 - Fax.: 2131307489 - ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΖΩΗ (Προϊστάμενος)