Υπουργείο Δικαιοσύνης

Γεν. Δν/ση Διοικητικής Υποστήριξης ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 96 - ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 2131307026
Fax.: 2131307410

ΠΕΤΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (Γ. Δ/ντής)