Υπουργείο Δικαιοσύνης

Γεν. Δν/ση Διοίκησης Δικαιοσύνης ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 96 - ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 2131307212


ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (Γ. Δ/ντής)