Υπουργείο Δικαιοσύνης

Εξωτερικές Υπηρεσίες ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 96 - ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 2131307128


ΚΑΡΟΥΖΟΥ ΑΡΓΥΡΩ (Δ/ντής)

ΤΑΧΔΙΚ - Τηλ.: 2131307116 - ΣΑΜΨΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (Δ/ντής)

ΤΑΧΔΙΚ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - Τηλ.: 2131307114 - ΚΑΡΑΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (Προϊστάμενος)

ΤΑΧΔΙΚ - ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ - Τηλ.: 2131307114 - ΖΕΡΝΟΥ ΒΕΡΘΗ (Προϊστάμενος)

ΤΑΧΔΙΚ - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - Τηλ.: 2131307115 - ΦΡΑΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Προϊστάμενος)

ΤΑΧΔΙΚ - ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - Τηλ.: 2131307297 - ΜΥΛΩΝΑ ΜΑΡΙΑ (Προϊστάμενος)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - Τηλ.: 2131307130 - ΘΑΝΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ (Προϊστάμενος)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ - Τηλ.: 2131307131 - ΑΜΠΑΡΙΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Επίτροπος)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ - Τηλ.: 2131307349 - ΤΣΙΜΙΚΛΗ ΕΛΕΝΗ (Προϊστάμενος)