Εισαγγελία Πρωτοδικείου Αθήνας

Εξάλειψη Αξιόποινου Κατ' Άρθρο 565 ΚΠΔ Με Εισαγγελική Διάταξη Πρώην Σχολή Ευελπίδων, Κτίριο 16,ΥΠΟΓΕΙΟ (ΘΥΡΙΔΑ 8)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α) ΑΙΤΗΣΗ (ΜΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΠΟΦΑΣΗ) Β) ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ Γ) ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ) ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΜΗΝΥΣΗΣ Ε) ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ή ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΕΞΟΦΛΗΘΕΙ Η ΟΦΕΙΛΗ