Εισαγγελία Πρωτοδικείου Αθήνας

Εξαγορές - Αθωωτικά Πρώην Σχολή Ευελπίδων, Κτίριο 16, ΥΠΟΓΕΙΟ (ΘΥΡΙΔΑ 3)