Επιμελητήρια

Επιμελητήριο Αχαΐας Μιχαλακοπούλου 58, 26221, Πάτρα

Τηλ.: 2610277779
Fax.: 2610276519

ea@patrascc.gr