Επιμελητήρια

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης Αριστοτέλους 27, 54624, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310275255
Fax.: 2310271649

epepth@otenet.gr