Νομικές Ενώσεις

Ένωση Μελών Νομικού Συμβούλιου του Κράτους Ακαδημίας 68, 10678, Αθήνα

Τηλ.: 2103229842