Νομικές Ενώσεις

Ένωση Ινστιτούτου Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου Σόλωνος 73 , 10679, Αθήνα

Τηλέφωνο 1 - Τηλ.: 2103615646 - Fax.: 2103619777

Τηλέφωνο 2 - Τηλ.: 2103615737