Ένωση Δικ. Λειτουργών Ελεγκτικού Συνεδρίου

Ένωση Δικαστικών Λειτουργών Ελεγκτικού Συνέδριου Βουρνάζου 4 & Τσόχα, 10168 Αθήνα

Τηλ.: 2106494415
Fax.: 2106494415

http://www.edil-elsyn.gr/