Επιμελητήρια

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης Βασιλέως Γεώργιου 2β, 69100, Κομοτηνή

Τηλ.: 2531022831
Fax.: 2531026714

info@rodopicci.gr