Επιμελητήρια

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς Λουδοβίκου 1 – πλ. Οδησσού, 18531, Πειραιάς

evep@pcci.gr

Τηλέφωνο 1 - Τηλ.: 2104177241 - Fax.: 2104178680

Τηλέφωνο 2 - Τηλ.: 2104177242

Τηλέφωνο 3 - Τηλ.: 2104177243

Τηλέφωνο 4 - Τηλ.: 2104177244

Τηλέφωνο 5 - Τηλ.: 2104177245