Επιμελητήρια

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης Τσιμισκή 29, 54624, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310370100
Fax.: 2310370166

root@ebeth.gr