Νομικές Ενώσεις

Ελληνική Εταιρία Ποινικού Δικαίου 3ης Σεπτεμβρίου 75, 10434, Αθήνα

Τηλέφωνο 1 - Τηλ.: 2108237325 - Fax.: 2108237391

Τηλέφωνο 2 - Τηλ.: 2108237328