Νομικές Ενώσεις

Ελληνική Εταιρεία Δικαίου Εργασίας & κοιν. Ασφαλίσεως(Ε.Δ.Ε.Κ.Α.) Μαυρομιχάλη 9, Εξάρχεια, 10679, Αθήνα

Τηλ.: 2103608570