Φυλακές

Ειδικό Κατ/μα Κράτησης Νέων Βόλου T.K.: 38001

Γραμματεία - Τηλ.: 24210 71781

Διεύθυνση - Τηλ.: 24210 72448 - Fax.: 24210 42602

Υπηρ. Εξωτ. Φρούρησης Φυλακών - Τηλ.: 24120 72445