Φυλακές

Ειδικό Κατ/μα Κράτησης Νέων Αυλώνα T.K.: 19011

Γραμματεία - Τηλ.: 22950 42771

Διεύθυνση - Τηλ.: 22950 42772 - Fax.: 22950 42775

Υπηρ. Εξωτ. Φρούρησης Φυλακών - Τηλ.: 22950 42770