Υπουργείο Δικαιοσύνης

Δν/ση Τεχνικής Υπηρεσίας ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 96 - ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 2131307109
Fax.: 2131307285

ΠΕΤΙΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (Δ/ντής)

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΕΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ - Τηλ.: 2131307108 - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ (Προϊστάμενος)

ΔΝΣΗ ΠΑΜ-ΠΣΕΑ - ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Προϊστάμενος)