Υπουργείο Δικαιοσύνης

Δν/ση Οργάνωσης και Πληροφορικής ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 96 - ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 2131307003
Fax.: 2131307362

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Τηλ.: 2131307072 - ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Προϊστάμενος)

ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - Τηλ.: 2131307009 - Fax.: 2131307079 - ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ (Προϊστάμενος)

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - Τηλ.: 2131307006 - ΡΕΝΤΑ ΘΑΛΕΙΑ (Προϊστάμενος)

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ – ΠΟΛΙΤΗ - Τηλ.: 2131307034 - ΤΩΜΑΔΑΚΗ ΠΟΠΗ (Προϊστάμενος)