Υπουργείο Δικαιοσύνης

Δν/ση Οργάνωσης Ειδικών Θεραπευτικών Καταστημάτων ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 96 - ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 2131307238
Fax.: 2131307554

ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (Δ/ντής)