Υπουργείο Δικαιοσύνης

Δν/ση Οικονομικού ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 96 - ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 2131307137
Fax.: 2131307362

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Δ/ντής)

ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΗΛΩΝ - Τηλ.: 2131307133 - Fax.: 2131307252 - ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Προϊστάμενος)

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - Τηλ.: 2131307141 - ΠΑΡΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (Προϊστάμενος)

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - Τηλ.: 2131307140 - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΑΡΓΥΡΩ (Προϊστάμενος)