Υπουργείο Δικαιοσύνης

Δν/ση Λειτ. Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 96 - ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 2131307209


ΣΤΑΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Δ/ντής)

ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠ. ΚΑΤΑΣΤ. ΔΙΚ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ - Τηλ.: 2131307220 - ΒΟΥΖΟΥΝΕΡΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (Προϊστάμενος)

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ - Τηλ.: 2131307204 - ΝΑΝΟΥ ΜΑΡΟΥΔΙΑ (Προϊστάμενος)

ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ - Τηλ.: 2131307205 - Fax.: 2131307388 - ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Προϊστάμενος)