Υπουργείο Δικαιοσύνης

Δν/ση Εξωτερικής Φρούρησης Φυλακών και Σωφρονιστικών Καταστημάτων ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 96 - ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 2131307021
Fax.: 2131307151

ΚΑΡΑΣΑΝΤΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Δ/ντής)