Υπουργείο Δικαιοσύνης

Δν/ση Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 96 - ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 2131307027


ΚΟΥΤΙΒΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (Δ/ντής)

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ - Τηλ.: 2131307055 - Fax.: 2131307249 - ΚΑΜΒΑΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (Προϊστάμενος)

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - Τηλ.: 2131307029 - ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Προϊστάμενος)

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - Τηλ.: 2131307028 - ΔΡΟΥΛΙΣΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (Προϊστάμενος)