Υπουργείο Δικαιοσύνης

Δν/ση Δικηγορικού Λειτουργ. Συμβολαιογράφ.Υποθηκοφυλάκ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 96 - ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 2131307233
Fax.: 2131307446

ΡΩΜΑΝΤΖΑ ΜΑΡΙΑ (Δ/ντής)

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ - Τηλ.: 2131307190 - ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Προϊστάμενος)

ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ - Τηλ.: 2131307235 - Fax.: 2131307450 - ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΛΑΣΣΗΣ (Προϊστάμενος)

ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΩΝ - Τηλ.: 2131307232 - Fax.: 2131307444 - ΛΙΓΟΜΕΝΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ (Προϊστάμενος)

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - Τηλ.: 2131307230 - ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (Προϊστάμενος)