Υπουργείο Δικαιοσύνης

Δν/ση Απονομής Χάριτος και Διεθνούς Δικαστ. Συνεργασίας ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 96 - ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 2131307035


ΜΗΛΙΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (Δ/ντής)

ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ - Τηλ.: 2131307051 - ΜΠΑΧΟΥΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Προϊστάμενος)

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ - Τηλ.: 2131307312 - Fax.: 2131307499 - ΚΟΥΖΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ (Προϊστάμενος)

ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ - Τηλ.: 2131307311 - ΖΑΒΡΑ ΔΙΑΜΑΝΤΩ (Προϊστάμενος)