Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια

Διοικητικό Πρωτοδικείο Ιωαννίνων ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ Τ.Κ 45 110, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Τηλ.: 26510 88712, 26510 25698


ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - Τηλ.: 26510 88737, 26510 88708 - Fax.: 26510 88738

ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ - Τηλ.: 26510 88709 - Fax.: 26510 88739

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - Τηλ.: 26510 88712, 26510 25698

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - Τηλ.: 26510 88736