Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια

Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου ΜΟΥΡΕΛΟΥ 5, Τ.Κ 71 202, ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Τηλ.: 2810 284153
Fax.: 2810 289235

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - Τηλ.: 2810 281481, 2810 284253

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - Τηλ.: 2810 284153 - Fax.: 2810 289235