Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια

Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου ΙΑΣΟΝΟΣ 73, Τ.Κ 38 110, ΒΟΛΟΣ

Τηλ.: 24210 26241, 24210 22151
Fax.: 24210 26241

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΟΝΟΝΕΛΟΥΣ - Τηλ.: 24210 22171

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ - Τηλ.: 24210 22161

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - Τηλ.: 24210 26241, 24210 22151 - Fax.: 24210 26241

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - Τηλ.: 24210 26251