Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια

Διοικητικό Πρωτοδικείο Βέροιας ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 14, Τ.Κ 59 100, ΒΕΡΟΙΑ

Τηλ.: 23310 23084


ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - Τηλ.: 23310 26447 - Fax.: 23310 23084

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - Τηλ.: 23310 23084