Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια

Διοικητικό Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης ΤΖΑΒΕΛΛΑ 5, Τ.Κ 68 100, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Τηλ.: 25510 28385


ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - Τηλ.: 25510 28387 - Fax.: 25510 38140

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - Τηλ.: 25510 28385