Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια

Διοικητικό Πρωτοδικείο Αγρινίου ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ, ΤΕΡΜΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

Τηλ.: 26410 57422


ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - Τηλ.: 26410 57456

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - Τηλ.: 26410 57422

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - Τηλ.: 26410 57455 - Fax.: 26410 57455