Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια

Διοικητικό Εφετείο Τριπόλεως ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 6, Τ.Κ 22 100, ΤΡΙΠΟΛΗ

Τηλ.: 2710 238633


ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - Τηλ.: 2710 238148 - Fax.: 2710 238148

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - Τηλ.: 2710 238633