Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια

Διοικητικό Εφετείο Πειραιά ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 55, Τ.Κ 18 510, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Τηλ.: 210 4119947
Fax.: 210 4119947

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - Τηλ.: 210 4119947

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ & ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - Τηλ.: 210 4175189

ΚΑΘΑΡΟΓΡΑΦΗ - Τηλ.: 210 4119947

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - Τηλ.: 210 4173700 - Fax.: 210 4119947

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ & ΑΡΧΕΙΟ - Τηλ.: 210 4175409