Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια

Διοικητικό Εφετείο Πειραιά ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 55, Τ.Κ 18 510, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Τηλ.: 210 4119947
Fax.: 210 4119947

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - Τηλ.: 210 4119947

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ & ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - Τηλ.: 210 4175189

ΚΑΘΑΡΟΓΡΑΦΗ - Τηλ.: 210 4119947

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - Τηλ.: 210 4173700 - Fax.: 210 4119947

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ & ΑΡΧΕΙΟ - Τηλ.: 210 4175409
Mε τους προσαρμογείς devolo δημιουργείται δίκτυο από την πρίζα ρεύματος συνδέοντας όλες τις συσκευές μεταξύ τους. Τόσο απλά!
Σεμινάριο Διαιτησίας στο Ε.Β.Ε.Α. Από 17 Ιουνίου έως 2 Ιουλίου. Η απόλυτη εξειδίκευση από 14 κορυφαίους εισηγητές