Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια

Διοικητικό Εφετείο Πάτρας ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 147, Τ.Κ 26 110, ΠΑΤΡΑ

Τηλ.: 2610 221091, 2610 623947


ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - Τηλ.: 2610 275762, 2610 220317

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - Τηλ.: 2610 221091, 2610 623947

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - Τηλ.: 2610 275207 - Fax.: 2610 278024