Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια

Διοικητικό Εφετείο Λάρισας ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ, ΚΟΥΜΑ 12, Τ.Κ 41 110, ΛΑΡΙΣΑ

Τηλ.: 2410 255907, 2410 257997


ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - Τηλ.: 2410 255908

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - Τηλ.: 2410 255907, 2410 257997

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - Τηλ.: 2410 251195 - Fax.: 2410 251195