Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια

Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ, Χ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 32, Τ.Κ 69 100, ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Τηλ.: 25310 60557


ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - Τηλ.: 25310 60556, 25310 60555 - Fax.: 25310 60562, 25310 60636

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - Τηλ.: 25310 60557