Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια

Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ, Τ.Κ 45 110, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Τηλ.: 26510 78401


ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - Τηλ.: 26510 88713

ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ - Τηλ.: 26510 88735 - Fax.: 26510 78828

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - Τηλ.: 26510 78401

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - Τηλ.: 26510 88716