Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια

Διοικητικό Εφετείο Αθήνας ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 87, Τ.Κ 11 501, ΑΘΗΝΑ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

Τηλ.: 210 6962258


www.defeteio-ath.gr/ath/

ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ - Τηλ.: 210 6962257

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - Τηλ.: 210 6962341, 210 6962339, 210 6962340, 210 6962342

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Τηλ.: 210 6962254 - Fax.: 210 6962209

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ - Τηλ.: 210 6962258

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - Τηλ.: 210 6962346 - Fax.: 210 6962394

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - Τηλ.: 210 6962259

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ - Τηλ.: 210 6962260

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - Τηλ.: 210 6962255

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ