Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια

Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης ΦΡΑΓΚΩΝ 2-4, Τ.Κ 54 626, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ.: 2310 594201, 2310 594202, 2310 594316


www.defeteio-the.gr/thes/

ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Τηλ.: 2310 594101

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ - Τηλ.: 2310 594114

ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ - Τηλ.: 2310 594108

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΑΚΥΡΩΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ - Τηλ.: 2310 594201, 2310 594202, 2310 594316

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - Τηλ.: 2310 594106 - Fax.: 2310594107

ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΕΦΕΣΕΩΝ - Τηλ.: 2310 594117

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Τηλ.: 2310 594110