Δικηγορικοί Σύλλογοι

Δικηγορικός Σύλλογος Ζακύνθου Δικαστικό μέγαρο τκ 29 100

Τηλ.: 26950-23938
Fax.: 2695023098

Πρόεδρος: ΚΑΛΟΓΕΡΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ