Δικηγορικοί Σύλλογοι

Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου Δικαστικό μέγαρο τκ 71 110

Τηλ.: 2810-282526
Fax.: 2810288311

Πρόεδρος: ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

www.dsh.gr/