Δικηγορικοί Σύλλογοι

Δικηγορικός Σύλλογος Γρεβενών Δικαστικό μέγαρο τκ 51 100

Τηλ.: 24620-23860
Fax.: 2462023860

Πρόεδρος: ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ