Δικηγορικοί Σύλλογοι

Δικηγορικός Σύλλογος Δράμας Δικαστικό μέγαρο τκ 66 100

Τηλ.: 25210-22694
Fax.: 2331064901

Πρόεδρος: ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

www.dsdr.gr/el/