Δικηγορικοί Σύλλογοι

Δικηγορικός Σύλλογος Βόλου Δικαστικό μέγαρο τκ 38 110

Τηλ.: 24210-23554
Fax.: 2421028028

Πρόεδρος: ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

www.dsvol.gr/_Portal/Gr/index.asp