Δικηγορικοί Σύλλογοι

Δικηγορικός Σύλλογος Βέροιας Πλ. Ρακτιβάν 1 - τκ 591 00

Τηλ.: 23310-24715
Fax.: 2331064901

Πρόεδρος: ΖΥΓΟΥΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

www.dsb.gr/