Δικηγορικοί Σύλλογοι

Δικηγορικός Σύλλογος Άρτας Δικαστικό μέγαρο τκ 47 100

Τηλ.: 26810-75175
Fax.: 2681072637

Πρόεδρος: ΤΣΙΡΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

www.dsartas.gr