Δικηγορικοί Σύλλογοι

Δικηγορικός Σύλλογος Άμφισσας Δικαστικό μέγαρο τκ 33 100

Τηλ.: 22650-28285
Fax.: 2265072637

Πρόεδρος: ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ