Δικηγορικοί Σύλλογοι

Δικηγορικός Σύλλογος Αμαλιάδας Δικαστικό μέγαρο τκ 27 200

Τηλ.: 26220-24996
Fax.: 2622024996

Πρόεδρος: ΚΥΠΡΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ